ADR/IMDG

Farlig gods rådgiveren anbefaler: Nye ADR regler i 2013

Transport af farlig gods i containerenhed skal afmærkes til transport via søvejen ved lastning hos producent eller terminal omvendt kan man vente til afskibnings tidspunktet med trailerenheder til RO-RO afskibninger.

Afmærkning til vejtransport  sker iht ADR bestemmelserne og søtransport iht IMDG.

Ved afskibning af farlig gods (IMDG) står vi klar med information.

Send E-Mail med farlig gods papirer og vi returnerer på dags varsel med farlig gods mærkater via Post Danmark til levering dagen efter. (info@tally.dk)

Spørgsmål eller andet generelt vedrørende ADR & IMDG sendes til (info@tally.dk)

Ring 87308250 hvis du mangler afmærkning af farlig gods på din container/trailer enhed.