• Trailer LabelingOpmærkning af trailer enhed - forskellige fareklasser

Farligt Gods

Dansk Tally- & Kontrolselskab A/S  tager sig bl.a. af den daglige behandling af spørgsmål omhandlende transport af farligt gods med udgangspunkt i havneaktiviteter på Aarhus Havn, Danmark via søvejen (IMDG) og farliggods rådgivende (ADR) om fortolknings spørgsmål herunder korrekt afmærkning eller evt udfærdigelse af farlig gods dokumenter.

Farligt gods er en fællesbetegnelse for de stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport grundet deres brandfarlige, brandnærende, ætsende, giftig, eksplosiv eller miljøfarlige egenskaber. Det kan f.eks. være fyrværkeri, ammunition, gasflasker, benzin, dieselolie, ikke-vandbaseret maling, terpentin, saltsyre og lithiumbatterier m.m.