Havne Service

DTKS formidler konsulent ydelser, surringsberegninger iht. CSS Code, udfører sikkerhedsberegninger og dimensionering på skibsudstyr/konstruktioner samt planlægger lastning og losning af skibe i samarbejde med skibes ansvarlige officerer.  

DTKS har erfaring med container skibe, stykgods skibe, heavy lift og tankskibe med farlige flydende stoffer.

Kontrol udføres i henhold til kunders behov, handlet iht. FOSFA, GAFTA eller øvrige kontraktforhold.

DTKS er registreret og bemyndiget af arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 22. februar 1980 for Konventionen om sikre containere (CSC) iht. § 6 stk. 2 herunder certificering af modificerede containere i Danmark.

DTKS er MARPOL ANNEX II autoriseret (- auditeret 2015)

Søfartsstyrelsen - Kontrol i henhold til MARPOL Annex II

Se lovtekst om krav til brug af MARPOL autoriseret surveyors.
se; S Regel 16  Kontrolforanstaltninger
Regler om kontrol med forurening med skadelige, flydende stoffer i bulk