• Double looping for lashing on 40xFRDobbelt krydsende bælter omkring kasser på 40xFR

Pre-Shipment Inspektion - PSI

Ved en PSI undersøges varens tilstand normalt Ex-Works eller andre steder i logistikkæden som dokumentation overfor forsikringsselskaber, banker eller som sikkerhed for at varen er som forventet ved modtagelse.

Vi har ekspertisen til at vurdere og dokumentere varens tilstand inden afskibning heriblandt om forsendelsen er emballeret, pakket og surret forsvarligt iht. Cargo Stowage & Securing (CSS Code).
Inspektion foretages i overensstemmelse med vores standarder, kundekrav, specifikationer og iht. nationale forhold i modtagelseslandet.

Vi udbyder vores ekspertise og har i gennem tiden opbygget et troværdigt netværk af udvalgte virksomheder, i hele verdenen til inspektioner. Hvorved det er sikkerhed for, at opgaven bliver udført i overensstemmelse til stillede krav.

Virksomheden er godkendt til recertificering af containere (CSC)herunder modifikationer på containere i Danmark og registreret internationalt gennem IMO.

Ved en PSI afleveres en rapport, der dokumenterer, hvad der er gennemgået og afvigelser ift. stillede krav.

Eksempler på situationer for PSI:

  • PSI på stykgods.
  • PSI af gods stuvet i containere eller surret på flatracks - herunder er virksomheden godkendt til recertificering af containere herunder modifikationer.
  • PSI af bulkgods forinden afskibning for at kontrollere kvalitet og/eller opmåling. - Herunder udtagning af prøver for analyse af godset.
  • PSI på delementer til anlæg lige fra petrokemisk industri til fødevareindustri.