• Cofffeibeans Water DamageVandbeskadiget Kaffebønner - lækkende container.
  • Pallet Lifters Acid DamagedSyrebeskadigede palleløftere
  • Mouldy OrangesMugne appelsiner - temperaturbeskadigelse under fragt.
  • Water Damaged SoymealVandbeskadiget soyaskrå - lækkende ballasttank
  • Flooded ContainerOversvømmet container - Indsivning af vand ved gummilister (døre)
  • Leaking Ballast TankLækkende ballasttank i lastrum
  • Forklift DamagedGaffeltruck skade på tønde - tønde vendt om
  • Out of ISO containerSkadet container - konstruktion skade - omlæsning påkrævet

Skadesbesigtigelse

Under beskadigelse af varer via terminaler, pakhuse, containere og skibe har vi ekspertise til at udføre inspektion til vurdering af forhold, der har været bestemmende faktorer til skadens omfang og årsag for endelig opgørelse af tab og påløbende omkostninger.

Derudover kan der foretages indhentning af tilbud til videreformidling med henblik på salg af beskadiget varer (salvages).

Evt. bevidning af korrekt destruktion af varer.